Matbaacılıkta Fatura Basımı

Fatura Basımı çok titizlik isteyen bir konu güvenilir ellere emanet edilmeli..

Fatura: satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenerek müşteriye verilen bir belgedir.
Fatura, irsaliyeli fatura, özel fatura, irsaliye, taşıma irsaliyesi, gider pusulası, adisyon fişi, serbest meslek makbuzu, yolcu taşıma fişi, reçete, müstahsil makbuzu, tahsilat makbuzu
Bu belgeler Sadece Anlaşmalı Matbaa olarak tabir edilen özel matbaalar tarafından basılmaktadır. Resmi evrak bastırmak isteyen mükelleflerin, vergi levhası fotokopisi, gerçek şahıs ise nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişiliğe haiz ise imza sirküleri Kdv Tahakkuk Fişi, yeni açılışlarda yoklama fişi.

Fatura Basımında Gerekli Evraklar
* Vergi Levhası Fotokopisi
* Oda Sicil Kaydı Fotokopisi
* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* Son aya ait KDV Beyannamesi
* İmza Sirküleri

NOT: ACARLAR MATBAA Sadece İSTANBUL İli için Fatura basmaktadır.


Fatura basımı |Fatura basma fiyatı | Fatura Basma | Fatura Fatura BasımıUcuz Fatura Basma